ArajEkajDejHosjNodrojAseretYttakAdnamaNonnelnohjNevetsYcel